Doradztwo podatkowe ATUT - Twoja księgowa

Zmiany w kodeksie pracy

Dłuższy urlop rodzicielski, zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego, dodatkowy urlop opiekuńczy czy zwolnienie od pracy z powodu „siły wyższej”,  to niektóre znowelizowane przepisy, które weszły w życie z dniem 26 kwietnia 2023 roku.

Inne zmiany to: elastyczny czas pracy i zrównanie zasad wypowiadania umów zawartych na czas określony z tymi zawartymi na czas nieokreślony.