Doradztwo podatkowe ATUT - Twoja księgowa

Składka zdrowotna w 2022 roku opłacana przez przedsiębiorcę na ryczałcie

Przedsiębiorca rozliczający się na ryczałcie za każdy miesiąc, w którym podlegał ubezpieczeniu wpłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od osiągniętych narastająco przychodów w przedziale:
do 60.000 zł,
od 60.000 zł do 300.000 zł
powyżej 300.000 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej za 2022 rok uzależniona jest od przychodów osiągniętych od stycznia do grudnia 2022 roku.

W przypadku, gdy składka zdrowotna ustalona od rocznej podstawy będzie wyższa niż suma składek
odprowadzonych do ZUS, ubezpieczony zobowiązany jest do dopłaty.