Doradztwo podatkowe ATUT - Twoja księgowa

Osoba niepełnosprawna a ulga na prąd

Osoba prowadząca samodzielnie gospodarstwo domowe, jak
i wieloosobowe gospodarstwo domowe, których członek ma orzeczoną niepełnosprawność przysługuje tzw. ulga na prąd (zamrożenie cen).

Podstawowy roczny limit dla gospodarstw domowych wynosi 2 MWh
a w przypadku osoby niepełnosprawnej limit został podwyższony  do
2,6 MWh.

Zamrożenie cen oznacza, że przedsiębiorstwa energetyczne w 2023 roku nie podwyższą  cen prądu tylko stosować będą ceny z roku 2022. Zamrożenie dotyczy wyłącznie poboru energii do wysokości określonej limitem.

Wyższy limit przysługuje osobom:

  • z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub
    o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • z orzeczeniem o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów,
  • osobie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
    w gospodarstwie rolnym, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym poniżej 16 roku życia.

Gospodarstwa domowe, które chcą skorzystać z podwyższonego limitu muszą do sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mają podpisaną umowę złożyć oświadczenie wraz z załącznikami w terminie do
30 czerwca 2023 roku.

Nie złożenie takiego oświadczenia spowoduje brak podwyższenia limitu.