Doradztwo podatkowe ATUT - Twoja księgowa

Wynajęcie mieszkania a prawo właściciela.

W przypadku wynajęcia lokalu, właściciel może do niego wejść tylko za zgodą
i wiedzą najemcy.

Zatem co zrobić, gdy najemca nie opłaca czynszu?
Gdy najemca nie zapłaci czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności,
wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania
terminów wypowiedzenia. Dwa pełne okresy nie muszą następować po sobie,

wystarczy, że suma zaległości przekroczy równowartość czynszu za w/w
okres. Przed każdym wypowiedzeniem należy do najemcy wysłać wezwanie
do zapłaty i określić dodatkowy miesięczny termin. Wypowiedzenie powinno
mieć formę pisemną.

Co zrobić gdy najemca nie respektuje wypowiedzenia ?

Wynajmujący ma prawo złożyć pozew o eksmisję. W przypadku najmu
okazjonalnego – złożenie wniosku o nadanie oświadczeniu klauzuli
wykonalności.