Doradztwo podatkowe ATUT - Twoja księgowa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Jesteś rolnikiem podlegającym ubezpieczeniu w KRUS i prowadzisz działalność gospodarczą,  w terminie do 31 maja 2023 roku przekaż informację o wysokości należnego podatku dochodowego od firmowych przychodów za 2022 rok.

Informację w tej sprawie przekażesz w formie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy lub w formie oświadczenia rolnika.