Autor: admin

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

  Świadectwo charakterystyki energetycznej

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Świadectwo charakterystyki energetycznej Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku lub części budynku albo osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w przypadku sprzedaży nieruchomości lub przy najmie muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Za niewykonanie obowiązku grozi kara w wysokości 5 000,- złotych. Przepisy weszły w życie 28 […]

 • Zmiany w kodeksie pracy

  Zmiany w kodeksie pracy

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Zmiany w kodeksie pracy Dłuższy urlop rodzicielski, zmiany dotyczące urlopu ojcowskiego, dodatkowy urlop opiekuńczy czy zwolnienie od pracy z powodu „siły wyższej”,  to niektóre znowelizowane przepisy, które weszły w życie z dniem 26 kwietnia 2023 roku. Inne zmiany to: elastyczny czas pracy i zrównanie zasad wypowiadania umów zawartych na […]

 • Środki OFE zgromadzone na subkoncie w ZUS

  Środki OFE zgromadzone na subkoncie w ZUS

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Środki OFE zgromadzone na subkoncie w ZUS Zgodnie z prawem środki OFE zgromadzone na subkoncie ZUS-u podlegają dziedziczeniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych mimo informacji o śmierci ubezpieczonego sam nie dokonuje wypłaty z urzędu. Inicjatywę w tym zakresie musi podjąć spadkobierca, składając wniosek do ZUS. POWRÓT

 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Jesteś rolnikiem podlegającym ubezpieczeniu w KRUS i prowadzisz działalność gospodarczą,  w terminie do 31 maja 2023 roku przekaż informację o wysokości należnego podatku dochodowego od firmowych przychodów za 2022 rok. Informację w tej sprawie przekażesz w formie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy lub w formie […]

 • Umowa pożyczki w kręgu najbliższej rodziny a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Umowa pożyczki w kręgu najbliższej rodziny a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Umowa pożyczki w kręgu najbliższej rodziny a podatek od czynności cywilnoprawnych Z chwilą zawarcia umowy pożyczki występuje obowiązek podatkowy. Co do zasady pożyczki pieniężne są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych  w wysokości 0,5 % od otrzymanej kwoty. Podatek płaci pożyczkobiorca, który  również w ciągu 14 dni od otrzymania pieniędzy […]

 • Odwołanie od decyzji ZUS

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Odwołanie od decyzji ZUS Każda decyzja wydana przez ZUS powinna zawierać informację dotyczącą zasad składania odwołania. W przypadku otrzymania od ZUS decyzji odmownej ubezpieczonemu przysługuje miesiąc na jej odwołanie, które składa się do  Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS. Pismo powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej […]

 • Wynajęcie mieszkania a prawo właściciela.

  Wynajęcie mieszkania a prawo właściciela.

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Wynajęcie mieszkania a prawo właściciela. W przypadku wynajęcia lokalu, właściciel może do niego wejść tylko za zgodą i wiedzą najemcy. Zatem co zrobić, gdy najemca nie opłaca czynszu? Gdy najemca nie zapłaci czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów […]

 • Osoba niepełnosprawna a ulga na prąd

  Osoba niepełnosprawna a ulga na prąd

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Osoba niepełnosprawna a ulga na prąd Osoba prowadząca samodzielnie gospodarstwo domowe, jak i wieloosobowe gospodarstwo domowe, których członek ma orzeczoną niepełnosprawność przysługuje tzw. ulga na prąd (zamrożenie cen). Podstawowy roczny limit dla gospodarstw domowych wynosi 2 MWh a w przypadku osoby niepełnosprawnej limit został podwyższony  do 2,6 MWh. Zamrożenie […]

 • Polityka Ochrony Danych osobowych

  Polityka Ochrony Danych osobowych

  Polityka Ochrony Danych osobowych Polityka Ochrony Danych osobowych w ATUT Doradca podatkowy Bożena Nowak z dnia 24.05.2018 roku Uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […]

 • Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy

  Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy

  Doradztwo podatkowe ATUT – Twoja księgowa Kontrola podatkowa przeprowadzona przez urząd skarbowy Kontrola podatkowa powinna być zapowiedziana a jej wszczęcie następuje po dostarczeniu kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia i okazanie legitymacji służbowej osób rozpoczynających kontrolę. Kontrolę wszczyna się w terminie od 7 do 30 dnia, od dnia doręczenia zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli. Wcześniejsze jej rozpoczęcie […]